Dyma tipyn bach extra iír rhai ohonoch sydd yn siarad Cymraeg.

Mae Tonya newydd symud yn ol i Gaerdydd i fyw ar ol deng mlynedd yn fyw yn Llundain. Ar ol enedigaeth ei ferch gyntaf Alys roedd yr hen hiraeth yn ei galw nol at Gymru.

Ers fod yn ol mae hi wrth ei bodd yn cerdded ar y traeth , ac yn gwario llawer o amser yn chwilio am pethau pinc i addurno stafell newydd Alys Hedd yn hytrach nag ymladd efo pobol ar y tube a chwilio am le i parcior car!!

Mae hiín edrych ymlaen yn fawr iawn at Alys I tyfu fynnu yng Nghymru ac iddi hi ei hun gweithio yn Gymraeg yng Nghaerdydd
 


 
 
 
 


© 2008 Tonya Smith
Designed & Hosted by Swan CD Ltd